Zarząd Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

prof_dr_hab_n_med_piotr_wysocki_large_0.jpg

Prezes

Prof. dr hab. n. med. Piotr Wysocki

prof_dr_hab_n_med_maciej_krzakowski_large_0.jpg

Redaktor naczelny OwPK


Prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski

prof_dr_hab_n_med_andrzej_kawecki_large_0.jpg

Wiceprezes

Prof. dr hab. n.med. Andrzej Kawecki

br_medium_0.jpg

Sekretarz

Dr hab. n. med. Barbara Radecka

Dr n. med. Maryna Rubach

Skarbnik

Dr n. med. Maryna Rubach

Avatar

Przewodniczący Oddziału Śląskiego

Dr n. med. Wiesław Bal

Członkowie

Dr hab n. med. Michał Jarząb

Dr n. med. Piotr Tomczak

Przewodniczący Sekcji Młodych Onkologów

lek. Paweł Sobczuk


Komisja rewizyjna

Przewodnicząca

Dr Elżbieta Wojciechowska-Lampka

Członkowie

Prof. dr hab. n. med. Dariusz Kowalski

Dr hab n. med. Radosław Mądry


Sąd koleżeński

Przewodniczący

Prof. dr hab. n. med. Piotr Potemski

Członkowie

Prof. dr hab. n. med. Jan Walewski

Dr n. med. Magdalena Krakowska

Dr n. med. Adam Płużański

Dr n. med. Kazimierz Drosik


Zarząd Sekcji Młodych Onkologów:

Przewodniczący Zarządu Sekcji - lek. Paweł Sobczuk

(Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie)

Sekretarz Zarządu Sekcji - lek. Anna Brodziak

(Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie)

Skarbnik Zarządu Sekcji - lek. Joanna Kiszka

(Podkarpackie Centrum Onkologii w Rzeszowie)


Komisja Rewizyjna Sekcji Młodych Onkologów:

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Sekcji - lek. Angelika Gawlik-Urban

(Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu)

Zastępca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Sekcji - lek. Małgorzata Osmola

(Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego)

Członek Komisji Rewizyjnej - dr n. med. Dawid Sigorski

(Szpital MSWiA w Olsztynie, Katedra Onkologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie)