Zarząd Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

prof_dr_hab_n_med_maciej_krzakowski_large_0.jpg

Prezes

Prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski
 

prof_dr_hab_n_med_piotr_wysocki_large_0.jpg

Prezes ustępujący

Prof. dr hab. n. med. Piotr Wysocki

prof_dr_hab_n_med_andrzej_kawecki_large_0.jpg

 

Zastępca Redaktora naczelnego OwPK

Prof. dr hab. n.med. Andrzej Kawecki

br_medium_0.jpg

Wiceprezes

Prof. dr hab. n. med. Barbara Radecka

Prof. dr hab. n. med. Jakub Kucharz

Sekretarz

Prof. dr hab. n. med. Jakub Kucharz

Avatar

Skarbnik

Prof. dr hab. n. med. Michał Jarząb

Członkowie

Prof. dr hab. n. med. Bożena Cybulska-Stopa

Dr n. med. Paweł Sobczuk

Przewodniczący Oddziału Śląskiego

Dr n. med. Wiesław Bal

Przewodnicząca Sekcji Młodych Onkologów

Dr n. med. Joanna Kiszka


Komisja rewizyjna

Przewodniczący

Dr n. med Paweł Różanowski

Członkowie

Prof. dr hab. n. med. Maria Litwiniuk

Dr Małgorzata Osmola


Sąd koleżeński

Przewodnicząca

Dr n. med. Magdalena Knetki-Wróblewska

Członkowie

prof. dr hab. n. med. Tomasz Kubiatowski

dr n. med. Joanna Kufel Grabowska

prof. dr hab. n. med. Adam Płużański

lek. med. Sylwia Tabor


Zarząd Sekcji Młodych Onkologów:

Przewodnicząca Zarządu Sekcji - dr n. med. Joanna Kiszka

Sekretarz Zarządu Sekcji - lek. Anna Brodziak

Skarbnik Zarządu Sekcji - dr n. med. Dawid Sigorski


Komisja Rewizyjna Sekcji Młodych Onkologów:

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Sekcji - lek. Agnieszka Rudzińska

Członek Komisji Rewizyjnej - lek. Katarzyna Machulska-Ciuraj

Członek Komisji Rewizyjnej - lek. Zuzanna Synowiec