Sekcja Innowacyjnych Terapii Onkologicznych

Zarząd Sekcji Innowacyjnych Terapii Onkologicznych:

Przewodniczący Zarządu Sekcji Innowacyjnych Terapii Onkologicznych - dr n. med. Łukasz Kwinta

Sekretarz Zarządu Sekcji - prof. dr hab. n. med. Piotr Wysocki

Skarbnik Zarządu Sekcji - dr n. med. Kamil Konopka

 

Komisja Rewizyjna Sekcji Innowacyjnych Terapii Onkologicznych:

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Sekcji - dr n. med. Jolanta Dobrzańska

Członek Komisji Rewizyjnej - dr n. med. Maciej Lubaś

Członek Komisji Rewizyjnej - dr n. med. Mateusz Łobacz


 

Rosnąca liczba innowacyjnych terapii w onkologii wraz ze specyficznymi problemami i wyzwaniami klinicznymi jakie generują nasunęła myśl utworzenia Sekcji zrzeszającej onkologów zarówno zainteresowanych, jak i specjalizujących się w innowacyjnych technologiach medycznych.

Poświęcanie specjalnej uwagi tym zagadnieniom w środowisku onkologicznym wydaje się być aktualnym wyzwaniem.

 

Celami działalności Sekcji do spraw Innowacyjnych Terapii Onkologicznych przy PTOK jest:

- analiza doniesień naukowych dotyczących innowacyjnych terapii onkologicznych zarówno w zakresie cząsteczek jak i wskazań;

- weryfikacja zasadności modyfikacji zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w celu uwzględnienia innowacyjnych terapii;

- organizowanie komitetów naukowych i doradczych w obszarze innowacyjnych terapii onkologicznych;

- publikacje opinii i komentarzy sekcji na temat innowacyjnych terapii onkologicznych;

- działalność naukowa w zakresie przygotowywania i opracowywania badań przedklinicznych, translacyjnych i klinicznych w obszarze innowacyjnych terapii onkologicznych;

- nadzór i ocena nad projektami;

- działalność edukacyjna w zakresie edukacji podyplomowej w obszarze innowacyjnych terapii onkologicznych;

- działalność promocyjna i edukacyjna dla pacjentów onkologicznych i ich rodziny w obszarze innowacyjnych terapii onkologicznych.

We couldn't find any news for you.