Program Edukacji Onkologicznej

Organizatorzy:

Program Edukacji Onkologicznej ma na celu upowszechnianie i propagowanie wiedzy o nowotworach, edukację osób zdrowych i osób z grupy podwyższonego ryzyka, osób chorych na nowotwory, ich rodzin i bliskich, a także wsparcie fachową wiedzą pracowników medycznych oraz wolontariuszy.Kierując się poczuciem odpowiedzialności i chęcią rozwoju metod wspierania chorych na nowotwory i ich rodzin, środowiska medycznego, wolontariuszy, a także będąc świadomymi potrzeby współdziałania – Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej i Fundacja „Tam i z powrotem” rozpoczęły w 2014 roku realizację Programu Edukacji Onkologicznej.

Program Edukacji Onkologicznej ma na celu upowszechnianie i propagowanie wiedzy o nowotworach, edukację osób zdrowych i osób z grupy podwyższonego ryzyka, osób chorych na nowotwory, ich rodzin i bliskich, a także wsparcie fachową wiedzą pracowników medycznych oraz wolontariuszy.

W ramach akcji wydawniczej prowadzone są dwie serie bezpłatnych poradników, tj.:

- „Razem zwyciężymy raka” (link do poradników: http://programedukacjionkologicznej.pl/poradniki/razem-zwyciezymy-raka/ )

- „Co warto wiedzieć” (link do poradników: http://programedukacjionkologicznej.pl/poradniki/co-warto-wiedziec/ )

Wszystkich realizatorów zaangażowanych w działania związane z programem, adresy placówek w których otrzymać można bezpłatnie papierową wersję poradników oraz więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.programedukacjionkologicznej.pl

Komisja ds. Programu Edukacji Onkologicznej widząc wzrastającą rolę pielęgniarek onkologicznych w procesie opieki nad chorymi na nowotwory, podjęła decyzję o rozpoczęciu działań mających na celu wsparcie edukacyjne tej grupy pracowników medycznych w Polsce.

Utworzono Ogólnopolską Akademię Pielęgniarstwa Onkologicznego, której celem jest wspieranie edukacji i rozwoju zawodowego pielęgniarek onkologicznych w całej Polsce.

Działania Akademii Pielęgniarstwa Onkologicznego mają charakter ogólnopolski i obejmują swoim zasięgiem wszystkie ośrodki onkologiczne. Tematyka poruszana na warsztatach jest różnorodna, obejmuje swoim zakresem m.in.: zagadnienia dotyczące pielęgniarstwa onkologicznego, współczesnych terapii, dietetyki, rehabilitacji, psychoonkologii, rozwoju osobistego, itp.

Od 2017 roku - w ramach corocznego Kongresu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej - organizowane są całodzienne, bezpłatne, Sesje Programu Edukacji Onkologicznej i Akademii Pielęgniarstwa Onkologicznego.

Więcej informacji na stronie: http://programedukacjionkologicznej.pl/akademia-pielegniarstwa-onkologicznego/

 

Koordynator Programu:

PRIMOPRO sp. z o. o. sp.k.

ul. Nowoursynowska 143K lok. U2
02-776 Warszawa

+48 604 379 777

+48 509 779 624

E-mail: Kliknij, aby zobaczyć adres email

Oficjalne Stanowisko PTOK dot. warsztatów APO:

W tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować wszystkim sponsorom i partnerom, którzy przyczynili się do rozwoju Programu Edukacji Onkologicznej – w tym zarówno akcji wydawniczej jak i Akademii Pielęgniarstwa Onkologicznego: