Opublikowany: 08/12/2022

Komunikat bezpieczeństwa Prezesa URPLWMiPB.

Aktualnosci_985x6905.png

Komunikat bezpieczeństwa Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie preparatów: Nurofen i terlipresya.

  •  Nurofen Plus (kodeina/ibuprofen): poważne zaburzenia kliniczne, w tym nerkowa kwasica kanalikowa i ciężka hipokaliemia, wynikające z długotrwałego stosowania połączenia kodeiny i ibuprofenu w dawkach większych niż zalecane z powodu uzależnienia od kodeiny;

​​​​​​​ https://urpl.gov.pl/pl/nurofen-plus-kodeinaibuprofen-poważne-zaburzenia-kliniczne-w-tym-nerkowa-kwasica-kanalikowa-i-0

 

  • Terlipresyna: ciężka lub śmiertelna niewydolność oddechowa i posocznica/wstrząs septyczny u pacjentów z zespołem wątrobowo-nerkowym typu 1 (typ 1 HRS).

https://urpl.gov.pl/pl/terlipresyna-ciężka-lub-śmiertelna-niewydolność-oddechowa-i-posocznicawstrząs-septyczny-u-0