Opublikowany: 09/12/2022

Informacja ESTRO.

Aktualnosci_985x69022.png

Europejskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej - ESTRO zwraca uwagę na publikację – systematyczną analizę globalnych obciążeń rakiem możliwych do przypisania czynnikom ryzyka w latach 2010-2019 „Global Burden of Disease Study 2019”.

https://www.estro.org/About/Newsroom/Newsletter/Read-it-before-your-patients/The-global-burden-of-cancer-attributable-to-risk-f