Opublikowany: 06/12/2022

48. posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMIT.

AOTMIT.png

W dniu 05 grudnia 2022 r. odbyło się 48/22 posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMIT, którego porządek obrad obejmował między innymi przygotowanie:

  • opinii w sprawie wprowadzenia kompleksowej zmiany polegającej na utworzeniu nowej treści programu lekowego B.56. „Leczenie chorych na raka gruczołu krokowego (ICD-10: C61)”;
  • oceny zasadności zmiany kategorii dostępności refundacyjnej dla produktów leczniczych zawierających substancję czynną lenalidomidum.

https://www.aotm.gov.pl/aktualnosci/najnowsze/posiedzenie-rady-przejrzystosci-48-2022-w-dniu-05-12-2022-r-aktualizacja/