Opublikowany: 05/12/2022

Nowe zalecenia NICE.

NICE- logo-short3.png

Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej Wielkiej Brytanii - NICE:

  • prowadzi publiczne konsultacje zaleceń stosowania:

- śródoperacyjnej radioterapii (IEBR) u chorych na miejscowo zaawansowanego i miejscowo nawrotowego raka jelita grubego,

https://www.nice.org.uk/guidance/indevelopment/gid-ipg10261/consultation/html-content

 

- preparatu aksikabtagene ciloleucel u chorych na nawrotowego lub opornego na leczenia rozlanego chłoniaka z dużych komórek B po jednym leczeniu terapią systemową;

https://www.nice.org.uk/guidance/indevelopment/gid-ta10580/consultation/html-content-2

 

  • przerwał opracowanie zaleceń stosowania preparatu cemiplimab w pierwszej linii u chorych na zaawansowanego lub rozsianego niedrobnokomórkowego raka płuca PD-L1-dodatniego z powodu braku dostarczenia pełnych dowodów przez firmę Sanofi.

https://www.nice.org.uk/guidance/ta848