Opublikowany: 29/11/2022

47. posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMIT.

AOTMIT.png

W dniu 28 listopada 2022 r. odbyło się 47/22 posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMIT, którego porządek obrad obejmował między innymi przygotowanie:

  • opinii w sprawie wprowadzenia kompleksowej zmiany polegającej utworzeniu nowej treści programu lekowego B.6 „Leczenie niedrobnokomórkowego lub drobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C 34) oraz leczenie międzybłoniaka opłucnej (ICD-10 C 45)”;
  •  stanowiska w sprawie oceny leków:

- Rybrevant (amivantamabum) w ramach programu lekowego B.6. „Leczenie niedrobnokomórkowego lub drobnokomórkowego raka płuca (ICD -10 C 34)”,

- Imbruvica (ibrutinibum) w ramach programu lekowego „Leczenie chorych na opornego lub nawrotowego chłoniaka z komórek płaszcza (ICD -10 C 85.7)”.

https://www.aotm.gov.pl/aktualnosci/najnowsze/posiedzenie-rady-przejrzystosci-47-2022-w-dniu-28-11-2022-r/