Opublikowany: 24/11/2022

Informacje ESMO.

ESMO png.png

 

  • W prospektywnym badaniu III fazy z randomizacją DREAMseq stwierdzono u chorych na nieoperacyjnego czerniaka BRAFV600E/K-dodatniego w III lub IV stopniu zaawansowania choroby poddanych leczeniu sekwencyjnemu: początkowo schematem niwolumab/ipilimumab, a następnie dabrafenib/trametynib wydłużenie czasu przeżycia całkowitego o 2 lata w porównaniu do leczenia o odwrotnej sekwencji.

https://www.esmo.org/oncology-news/nivolumab-ipilimumab-combination-should-precede-dual-braf-mek-inhibition-in-patients-with-braf-mutated-unresectable-melanoma

 

  • W wyniku badania AGO-OVAR 17 BOOST potwierdzono, że leczenie podtrzymujące bewacyzumabem przez okres 15 miesięcy pozostaje standardem w terapii pierwszej linii nowo zdiagnozowanych chorych na epitelialnego raja jajnika w stopniu IIB-IV.

https://www.esmo.org/oncology-news/duration-of-bevacizumab-maintenance-of-15-months-remains-the-standard-in-front-line-treatment-for-newly-diagnosed-stage-iib-iv-epithelial-ovarian-cancer

 

  • Na podstawie wtórnej analizy badania GAP70+ stwierdzono, że uwzględnienie w interwencji onkologicznej oceny geriatrycznej zmniejsza symptomatyczną toksyczność zgłaszaną przez starsze osoby chore na zaawansowane nowotwory.

https://www.esmo.org/oncology-news/geriatric-assessment-intervention-reduces-patient-reported-symptomatic-toxicities-in-older-patients-with-advanced-cancer