Opublikowany: 04/08/2022

informacje ESMO.

ESMO png.png
  • W wyniku 4-letniej obserwacji w badaniu CheckMate 142 potwierdzono długotrwałe korzyści z terapii niwolumabem w połączeniu z nisko-dawkowym ipilimumambem u wcześniej leczonych chorych na rozsianego raka jelita grubego MSI-H/dMMR.

https://www.esmo.org/oncology-news/long-term-benefit-of-nivolumab-plus-low-dose-ipilimumab-in-previously-treated-patients-with-msi-h-dmmr-metastatic-colorectal-cancer

 

  • Na podstawie wyników z retrospektywnego badania kohortowego stwierdzono, że wiek i wyniszczenie powinny być rozpatrywane niezależnie przy ocenie potencjalnego ryzyka wystąpienia działań niepożądanych u chorych w podeszłym wieku leczonych inhibitorami punktów kontrolnych ICI. 

https://www.esmo.org/oncology-news/age-and-frailty-should-be-considered-independently-when-evaluating-potential-risk-for-side-effects-among-older-adults-treated-with-icis

 

  •  W holenderskim badaniu Dutch Pharmacology Oncology Group - Therapeutic Drug Monitoring wykazano, że jest możliwe w praktyce klinicznej farmakokinetyczne dostosowanie dawki w terapiach doustnych.

https://www.esmo.org/oncology-news/pharmacokinetically-guided-dose-optimisation-of-oral-targeted-therapies-reduces-the-proportion-of-underexposed-patients