Opublikowany: 03/08/2022

Zalecenia NICE.

NICE- logo-short3.png

Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej Wielkiej Brytanii - NICE opublikował zalecenia:

  • dotyczące jakości w postępowaniu diagnostyczno-terapeutycznym w raku skóry,

https://www.nice.org.uk/guidance/qs130

  • stosowania preparatu abemacyklib w połączeniu z terapią endokrynną w leczeniu adiuwantowym chorych na HR-dodatniego, HER2-ujemnego, wczesnego raka piersi z dodatnimi węzłami i wysokim ryzykiem nawrotu.

https://www.nice.org.uk/guidance/ta810