Opublikowany: 23/12/2021

Ogólnopolskiego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Płuca.

Zbadaj Swoje Płuca.png

Trwa rekrutacja do Ogólnopolskiego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Płuca za pomocą Niskodawkowej Tomografii Komputerowej (NDTK), którego głównym celem jest zmniejszenie śmiertelności wśród osób dotkniętych tą chorobą.

Kto może skorzystać?             

  1. Osoby w wieku 55-74 lat z konsumpcją tytoniu większą lub równą 20 paczkolat, okresem abstynencji tytoniowej nie dłuższym niż 15 lat.
  2. Osoby w wieku 50-74 lat z konsumpcją tytoniu większą lub równą 20 paczkolat, okresem abstynencji tytoniowej nie dłuższym niż 15 lat u których stwierdza się jeden z czynników ryzyka:
  • ekspozycja zawodowa na krzemionkę̨, beryl, nikiel, chrom, kadm, azbest, związki arsenu, spaliny silników diesla, dym ze spalania węgla kamiennego, sadza
  • ekspozycja na radon
  • indywidualna historia zachorowania na raka: przebyty rak płuca (lung cancersurvivor), w wywiadzie chłoniak, rak głowy i szyi lub raki zależne od paleniatytoniu, np. rak pęcherza moczowego
  • rak płuca w wywiadzie u krewnych pierwszego stopnia
  • historia chorób płuc: przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) lub włóknienie płuc (IPF)

https://pacjent.gov.pl/programy-profilaktyczne/profilaktyka-raka-pluca

Jak się zgłosić?

Jak się zgłosić?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej Informacji:

W. Rzyman, J. Didkowska, R. Dziedzic, T. Grodzki, T. Orłowski, E. Szurowska, R. Langfort, W. Biernat, D. M. Kowalski, W. Dyszkiewicz, T. Jędrzejczyk, T. Zdrojewski, S. Nawrocki, E. Jassem, M. Adamek, Consensus statement on a screening programme for the detection of early lung cancer in Poland, “Advences in Respiratory Medicine” 2018, tom 86, nr 1, s. 53-74. https://journals.viamedica.pl/advances_in_respiratory_medicine/article/view/ARM. 2018.0009/43398