Onkologia w Praktyce Klinicznej - Edukacja

"Onkologia w Praktyce Klinicznej - Edukacja" to dwumiesięcznik o charakterze edukacyjnym redagowany i prowadzony przez ekspertów, skierowany do specjalistów onkologii klinicznej, radioterapii i hematologii oraz lekarzy specjalizujących się w tych dziedzinach. W każdym numerze publikowane są tłumaczenia prac oryginalnych, przeglądowych, opisy przypadków, rekomendacje kliniczne towarzystw naukowych, informacje o zjazdach i kongresach oraz listy do redakcji, ukazujące się w czasopiśmie "Oncology in Clinical Practice". 

W związku z realizacją planów równoległego wydawania dwóch wersji językowych pisma deponowanie prac odbywa sie na stronie czasopisma "Oncology in Clinical Practice": https://journals.viamedica.pl/oncology_in_clinical_practice/author/submit/1, zgodnie z zasadami przedstawionymi w wytycznych dla autorów.

Prace publikowane są w języku polskim.

Redaktor Naczelny: prof. dr hab. med. Maciej Krzakowski

Patronat: Oficjalne czasopismo Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

 

Z LISTU DO CZYTELNIKÓW

Szanowni Państwo,

Onkologia w Praktyce Klinicznej” jest oficjalnym czasopismem Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, przekształcanym obecnie w periodyk wyłącznie anglojęzyczny ze zmienioną nazwą na „Oncology in Clinical Practice”.

Redaktorzy i Wydawca, żeby wyjść naprzeciw wielu naszym dotychczasowym Czytelnikom, zwłaszcza osobom spoza kręgu specjalizacji onkologicznych, postanowili jednak utrzymać polską wersję czasopisma pod nazwą „Onkologia w Praktyce Klinicznej — Edukacja”, w której przedrukowywane będą prace z czasopisma anglojęzycznego, ale także publikowane inne materiały, skierowane wyłącznie do czytelników w Polsce.

Mamy nadzieję, że przedstawiona formuła otworzy nowy, ekscytujący rozdział w historii naszego Czasopisma, a jednocześnie nie zniechęci tych Czytelników, którzy zżyli się z już istniejącym wydawnictwem.
Łączymy wyrazy szacunku z nadzieją na dalszą Państwa życzliwość i wyrozumiałość!

Redaktorzy,
„Oncology in Clinical Practice”
„Onkologia w Praktyce Klinicznej – Edukacja”