Biuletyn Polskiego Towarzystwa Onkologicznego Nowotwory

„Biuletyn Polskiego Towarzystwa Onkologicznego NOWOTWORY to dwumiesięcznik o charakterze edukacyjnym, publikujący artykuły z czasopisma „Nowotwory Journal of Oncology”, a ponadto m.in. materiały informacyjne i kronikarskie, oceny książek, sprawozdania, wspomnienia, Journal Club, komunikaty.

Tytuł „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Onkologicznego NOWOTWORY  nawiązuje do tradycji: przez pierwsze lata (od 1923 roku) nasze pismo ukazywało się pod tytułem: Biuletyn Polskiego Komitetu do Zwalczania Raka; w 1928 roku dodano słowoNOWOTWORY”.

Redaktor Naczelny: dr hab. n. med. Wojciech M. Wysocki, prof. KAiAFM

 

-----------------------

Od Redakcji

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami od stycznia 2022 roku pismo wydajemy wyłącznie w wersji elektronicznej z otwartym dostępem dla wszystkich prenumeratorów. Ponadto w wersji elektronicznej ukazuje się anglojęzyczne czasopismo „Nowotwory Journal of Oncology”. Ono także ma otwarty dostęp (open access) dla wszystkich zainteresowanych. Zwiększa to niewątpliwie zasięg publikowanych prac i ułatwia włączanie do międzynarodowych baz danych.

Wersja anglojęzyczna zawiera m.in. artykuły oryginalne, przeglądowe, dział Pictures in Oncology. To ona jest wersją podstawową – utrzymuje dotychczasowy tytuł: NOWOTWORY Journal of Oncology i numer bibliograficzny ISSN oraz zachowuje ciągłość numeracji roczników, tomów i stron. Ona też podlega okresowej ocenie parametrycznej i obecnie ma 100 punktów przyznanych przez MEiN. Wszelkie cytowania prac publikowanych w naszym piśmie muszą odnosić się do tej wersji.

Obecnie przyjmujemy prace wyłącznie w języku angielskim. Każdą z nich przekazujemy do korekty native speakerowi, który z nami współpracuje.

W wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach, po uprzednim porozumieniu z redakcją, możliwe jest złożenie manuskryptu w języku polskim.

Wszystkie prace należy deponować wyłącznie poprzez elektroniczny system obsługi manuskryptów na stronie internetowej www.nowotwory.edu.pl w zakładce Zdeponuj artykuł.

 

Redaktor naczelny

dr hab. n. med. Wojciech M. Wysocki, prof. KAiAFM