Opublikowany: 01/07/2024

Zalecenia NICE.

NICE- logo-short3.png

Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej Wielkiej Brytanii - NICE prowadzi publiczne konsultacje zaleceń stosowania preparatu:

  • trifluridine–tipiracil w skojarzeniu z bewacyzumabem u chorych na rozsianego raka jelita grubego po wcześniejszych 2 liniach leczenia systemowego;

https://www.nice.org.uk/guidance/indevelopment/gid-ta11390/consultation/html-content-4

  • ozymertynib w leczenieu adiuwantowym chorych na EGFR-dodatniego niedrobnokomórkowego raka płuca po całkowitej resekcji guza.

https://www.nice.org.uk/guidance/indevelopment/gid-ta11369/consultation/html-content-4