Opublikowany: 16/01/2023

Zalecenia ESMO.

ESMO png.png

Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej  - ESMO opublikowało zalecenia:

  • diagnostyczno-terapeutyczne w przerzutowym raku jelita grubego;

https://www.annalsofoncology.org/article/S0923-7534(22)04192-8/fulltext

 

  •  dotyczące redukcji ryzyka i badań przesiewowych w kierunku dziedzicznego raka piersi i jajnika.

https://www.annalsofoncology.org/article/S0923-7534(22)04193-X/fulltext