Opublikowany: 11/01/2023

Zalecenia ASCO.

ASCO LOGO.png

Amerykańskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej - ASCO opublikowało zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne w przerzutowym raku jelita grubego.

https://ascopubs.org/doi/full/10.1200/JCO.22.01690