Opublikowany: 14/11/2023

Wytyczne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w raku piersi.

Aktualnosci_985x69011.png

Zgodnie z założeniami Narodowej Strategii Onkologicznej, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy jako Krajowy Ośrodek Monitorujący przygotowuje i publikuje wytyczne diagnostyczno-terapeutyczne dla poszczególnych chorób nowotworowych.

W ramach współpracy z NCCN® (The National Comprehensive Cancer Network®) przygotowano polską adaptację wytycznych dotyczących raka piersi. Dostępna jest ona na stronie NCCN oraz na stronie Instytutu.

Wytyczne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w raku piersi (Breast Cancer – Poland):

https://www.nio.gov.pl/wytyczne-postepowania-diagnostyczno-terapeutycznego-w-raku-piersi-breast-cancer-poland/