Opublikowany: 27/01/2023

Nowe zalecenia NICE.

NICE- logo-short3.png

Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej Wielkiej Brytanii - NICE opublikował zalecenia stosowania preparatu:

  • mobocertynib u chorych na EGFR ekson 20 insercja – dodatniego zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca po wcześniejszej chemioterapii opartej na związkach platyny,

https://www.nice.org.uk/guidance/ta855

 

  •  lenwatynib w połączeniu z pembrolizumabem  u wcześniej nieleczonych chorych na raka nerkowokomórkowego,

https://www.nice.org.uk/guidance/ta858

 

  • niwolumab w połączeniu z chemioterapią opartą na platynie i fluoropirymidynie u wcześniej nie leczonych chorych na HER2-ujemnego zaawansowanego raka żołądka, przełyku lub połączenia żołądkowo-przełykowego.  

https://www.nice.org.uk/guidance/ta857