Opublikowany: 07/11/2023

Nowe zalecenia NICE.

NICE- logo-short3.png

Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej Wielkiej Brytanii - NICE opublikował zalecenia stosowania:

  • preparatu kabozantynib u wcześniej leczonych chorych na zaawansowanego zróżnicowanego raka tarczycy, którzy nie kwalifikują się lub są oporni na leczenie radioaktywnym jodem;

https://www.nice.org.uk/guidance/ta928

 

  • schematu preparatu daratumumab w połączeniu z lenalidomidem i deksametazonem w pierwszej linii leczenia chorych na szpiczaka mnogiego, nie kwalifikujących się do przeszczepu komórek macierzystych.

https://www.nice.org.uk/guidance/ta917