Opublikowany: 13/03/2023

Nowe zalecenia NICE.

NICE- logo-short3.png

Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej Wielkiej Brytanii - NICE:

  • opublikował zalecenia stosowania preparatu polatuzumab wedotyny (Polivy) w połączeniu z rytuksymabem, cyclofosfamidem, doksorubicyną i prednizolonem w leczeniu pierwszej linii chorych na rozlanego chłoniaka z dużych komórek B,

https://www.nice.org.uk/guidance/ta874

 

 

  • prowadzi publiczne konsultacje zaleceń stosowania preparatu Lu wipiwotyda tetraksetanu do leczenia chorych na PSMA-dodatniego, hormono-nawrotowego, rozsianego raka gruczołu krokowego po co najmniej 2 wcześniejszych liniach leczenia.

https://www.nice.org.uk/guidance/indevelopment/gid-ta10730/consultation/html-content-7