Opublikowany: 26/01/2023

Nowe rejestracje FDA.

FDA LOGO.png

Amerykańska Agencja ds. Leków i Żywności - FDA zarejestrowała:

  •  preparat zanubrutynib (Brukinsa firmy BeiGene) do leczenia chorych na chłoniaka z małych limfocytów B (SLL),

https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-zanubrutinib-chronic-lymphocytic-leukemia-or-small-lymphocytic-lymphoma

 

  •  w tzw. procedurze przyspieszonej preparat tukatynib (Tukysa firmy Seagen) do leczenia, w połączeniu z trastuzumabem, chorych na nieoperacyjnego lub rozsianego raka jelita grubego RAS typu dzikiego, HER2-dodatniego, z progresją po chemioterapii opartej na związkach fluoropyrimidyny-, oksaliplatyny-, i irinotekanu.

https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-grants-accelerated-approval-tucatinib-trastuzumab-colorectal-cancer