Opublikowany: 02/11/2023

Nowa rejestracja FDA.

FDA LOGO.png

Amerykańska Agencja ds. Leków i Żywności - FDA zarejestrowała preparat toripalimab-tpzi (Loqtorz firmy Coherus) w połaczeniu z cisplatyną i gemcytabiną do leczenia pierwszej linii chorych na rozsianego lub nawrotowego, miejscowo zaawansowanego raka nosogardła (NPC), a także w monoterapii u chorych na nawrotowego nieoperacyjnego lub rozsianego NPC w trakcie progresji podczas lub po leczeniu chemioterapią opartą na związkach platyny.

https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-toripalimab-tpzi-nasopharyngeal-carcinoma