Opublikowany: 08/07/2024

Informacje ESMO.

ESMO png.png
  • W wieloośrodkowym badaniu III fazy CONTINUUM stwierdzono istotną poprawę czasu wolnego od zdarzeń – EFS (event-free survival) u chorych na lokoregionalnego zaawansowanego raka nosogardzieli wysokiego ryzyka po dodaniu syntylimabu do chemioterapii indukcyjnej z gemcytabiną i cisplatyną plus jednoczasową chemoradioterapią.

https://www.esmo.org/oncology-news/adding-sintilimab-to-chemoradiotherapy-improves-event-free-survival-in-patients-with-high-risk-locoregionally-advanced-nasopharyngeal-carcinoma?utm_source=esmo.org&utm_medium=referral&utm_campaign=ESMONewsON

  • W wyniku analizy długich przeżyć w badaniu DESTINY-Breast03 potwierdzono wyższą efektywność z leczenia trastuzumabem derukstekan nad trastuzumab emtansine u chorych na HER2-dodatniego rozsianego raka piersi.

https://www.esmo.org/oncology-news/with-longer-follow-up-trastuzumab-deruxtecan-continues-to-demonstrate-superior-efficacy-over-trastuzumab-emtansine-in-patients-with-her2-positive-mbc?utm_source=esmo.org&utm_medium=referral&utm_campaign=ESMONewsON