Opublikowany: 06/06/2024

Informacje ESMO.

ESMO png.png
  • W badaniu CheckMate 77T stwierdzono, że leczenie okołooperacyjne niwolumabem wpłynęło na istotne wydłużenie czasu wolnego od zdarzeń w porównaniu do chemioterapii u chorych na operacyjnego niedrobnokomórkowego raka płuca.

https://www.esmo.org/oncology-news/perioperative-treatment-with-nivolumab-results-in-significantly-longer-event-free-survival-than-chemotherapy-in-patients-with-resectable-nsclc?utm_source=esmo.org&utm_medium=referral&utm_campaign=ESMONewsON

  • Przedstawiono wyniki analizy eksploracyjnej biomarkerów w badaniu II fazy z randomizacją DESTINY-Gastric01 u chorych na HER2-dodatniego i HER2-niskiego raka żołądka lub połączenia żołądkowo-przełykowego poddanych leczeniu trastuzumabem derukstekan.

https://www.esmo.org/oncology-news/biomarker-analyses-in-patients-with-her2-positive-or-her2-low-gastric-and-gastro-oesophageal-junction-cancer-treated-with-trastuzumab-deruxtecan?utm_source=esmo.org&utm_medium=referral&utm_campaign=ESMONewsON

  • W międzynarodowym, wieloośrodkowym, otwartym badaniu III fazy z randomizacją RADICALS-HD wykazano, że dodanie do leczenia 24 miesięcznej terapii ADT (androgen deprivation therapy) wpłynęło na poprawę czasu wolnego od przerzutów u chorych na raka gruczołu krokowego poddanych pooperacyjnej radioterapii.

https://www.esmo.org/oncology-news/adding-24-months-of-adt-improves-metastasis-free-survival-in-patients-with-prostate-cancer-treated-with-postoperative-radiotherapy?utm_source=esmo.org&utm_medium=referral&utm_campaign=ESMONewsON

  • W wyniku najdłużej dotychczas trwającej obserwacji – minimum 60 miesięcy, chorych na zaawansowanego raka wątrobowokomórkowego poddanych immunoterapii, w badaniu CheckMate 040 zaobserwowano u wcześniej leczonych chorych, nie tolerujących lub opornych na sorafenib, że leczenie schematem niwolumab plus ipilimumab (ramię A) wpływało na dalszą klinicznie istotną odpowiedź i długie przeżycia.

https://www.esmo.org/oncology-news/nivolumab-plus-ipilimumab-demonstrates-long-term-survival-benefit-in-patients-with-advanced-hcc-who-were-sorafenib-intolerant-or-refractory?utm_source=esmo.org&utm_medium=referral&utm_campaign=ESMONewsON