Opublikowany: 17/03/2023

Informacje ESMO.

ESMO png.png
  • Po przyspieszonych decyzjach rejestracyjnych FDA zauważa się przede wszystkim ekspozycję na amerykańskie leki przeciwnowotworowe przy braku potwierdzonych korzyści.

https://www.esmo.org/oncology-news/patient-exposure-to-anticancer-drugs-subsequently-withdrawn-from-the-fda-accelerated-approval-programme-due-to-lack-of-benefit

 

  • W pierwszym badaniu III fazy z randomizacją stwierdzono zmniejszenie współczynnika odległych, poważnych powikłań oraz poprawę czasu przeżycia całkowitego u chorych na miejscowo zaawansowanego nawrotowego raka nosowo-gardłowego leczonych radioterapią o hiperfrakcjonowanej modulacji intensywności zamiast radioterapii o standardowym frakcjonowaniu.

https://www.esmo.org/oncology-news/hyperfractionated-intensity-modulated-radiotherapy-decreases-the-rate-of-severe-late-complications-and-improves-overall-survival-in-locally-advanced-recurrent-nasopharyngeal-carcinoma

 

  • Opublikowano raport oceniający globalne koszty ekonomiczne najczęstszych nowotworów występujących w 204 krajach w latach 2020-2040.

https://www.esmo.org/oncology-news/estimate-of-the-global-economic-cost-of-the-most-prevalent-cancers-in-204-countries-from-2020-to-2050