Opublikowany: 08/03/2023

informacje ESMO.

ESMO png.png
  • Można bezpiecznie pomijać radioterapię u starszych chorych na HR-dodatniego wczesnego raka piersi niskiego ryzyka, leczonych adiuwantową terapią endokrynną – wyniki badania PRIME II.

https://www.esmo.org/oncology-news/radiotherapy-can-be-safely-omitted-in-older-women-with-low-risk-hr-positive-early-breast-cancer-treated-with-adjuvant-endocrine-therapy

 

  • W badaniu CodeBreaK 200 potwierdzono wpływ sotorasibu na poprawę czasu wolnego do progresji i lepszy profil bezpieczeństwa w porównaniu do docetakselu u wcześniej leczonych chorych na zaawansowanego KRASG12C-dodatniego niedrobnokomórkowego raka płuca.

https://www.esmo.org/oncology-news/sotorasib-shows-increase-in-pfs-and-a-more-favourable-safety-compared-with-docetaxel-in-patients-with-previously-treated-advanced-krasg12c-mutated-nsclc

 

  • Dieta śródziemnomorska ma związek z wyższym prawdopodobieństwem odpowiedzi chorych na zaawansowanego czerniaka na leczenie immunoterapią blokujące punkty kontrolne.

https://www.esmo.org/oncology-news/mediterranean-diet-associated-with-a-higher-probability-of-response-in-patients-with-advanced-melanoma-treated-with-immune-checkpoint-blockade