Opublikowany: 10/06/2024

Informacje ASCO.

ASCO LOGO.png

Amerykańskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej - ASCO zwraca uwagę na kolejne badania, których wyniki zostały przedstawione w trakcie kongresu zorganizowanego w dniach 31 maja – 4 czerwca br. w Chicago:

- w wyniku badania III fazy CARACO stwierdzono, że limfadenektomia może nie być konieczna u chorych na zaawansowanego raka jajnika;

https://society.asco.org/about-asco/press-center/news-releases/lymphadenectomy-may-not-be-needed-patients-advanced-ovarian

- podwójna immunoterapia podawana raczej przed chirurgią niż po poprawiła wyniki leczenia chorych na czerniaka w badaniu NADINA;

https://society.asco.org/about-asco/press-center/news-releases/dual-immunotherapy-treatment-surgery-rather-after-improves

- leczenie ozymertynibem wpłynęło na poprawę czasu wolnego od progresji chorych na nieoperacyjnego EGFR-dodatniego niedrobnokomórkowego raka płuca w III stopniu zaawansowania, poddanych chemioradioterapii i może stać się nowy standardem w tej grupie chorych;

https://society.asco.org/about-asco/press-center/news-releases/osimertinib-poised-change-standard-care-treatment-patients

- leczenie durwalumabem po chemioradioterapii  poprawiło czas przeżycia chorych na ograniczoną postać drobnokomórkowego raka płuca;

https://society.asco.org/about-asco/press-center/news-releases/durvalumab-following-chemoradiotherapy-improved-survival

- „Telezdrowie” – Teleheath okazało się równie efektywne jak bezpośrednia, osobista opieka u chorych na zaawansowanego raka płuca we wczesmym leczeniu paliatywnym.

https://society.asco.org/about-asco/press-center/news-releases/telehealth-effective-person-care-early-palliative-treatment