Opublikowany: 02/03/2023

Informacje AACR.

Aktualnosci_985x69010.png

Nowy schemat leczenia może obniżyć śmiertelność powodowaną kardiotoksycznością wśród chorych leczonych inhibitorami punktów kontrolnych.

https://www.aacr.org/about-the-aacr/newsroom/news-releases/new-treatment-regimen-may-decrease-mortality-in-patients-with-cardiotoxicity-from-immune-checkpoint-inhibitors/