Opublikowany: 17/01/2023

3. posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMIT.

AOTMIT.png

W dniu 16 stycznia 2023 r. odbyło się 3/23 posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMIT , którego porządek obrad obejmował między innymi przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leku Keytruda (pembrolizumabum) w ramach programu lekowego:

- B.9.FM. „Leczenie chorych na raka piersi (ICD-10: C50)” – leczenie chorych na raka piersi (mTNBC),

- „Leczenie chorych na raka piersi (ICD-10: C50)” – leczenie chorych z potrójnie ujemnym rakiem piersi (eTNBC).

https://www.aotm.gov.pl/aktualnosci/najnowsze/posiedzenie-rady-przejrzystosci-3-2023-w-dniu-16-01-2023-r/