Opublikowany: 11/06/2024

25. posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMIT.

AOTMIT.png

W dniu 10 czerwca 2024 r. odbyło się 25/24 posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMIT, którego porządek obrad obejmował między innymi:

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku Akeega (niraparyb + abirateron) w ramach programu lekowego B.56 „Leczenie chorych na raka gruczołu krokowego”.

https://bipold.aotm.gov.pl/assets/files/rada/Porzadek_RP/2024/Porządek_obrad_RP_nr_25_w_dniu_10062024.pdf