Opublikowany: 05/06/2024

24. posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMIT.

AOTMIT.png

W dniu 04 czerwca 2024 r. odbyło się 24/24 posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMIT, którego porządek obrad obejmował między innymi:

1. Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku Yescarta (axicabtagene ciloleucel) w ramach programu lekowego B.12.FM. „Leczenie chorych na chłoniaki B-komórkowe (ICD-10: C82, C83, C85)” linia ASCT.

2. Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku Yescarta (axicabtagene ciloleucel) w ramach programu lekowego B.12.FM. „Leczenie chorych na chłoniaki B-komórkowe (ICD-10: C82, C83, C85)” linia nonASCT.

3. Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku Adcetris (brentuximabum vedotinum) w ramach program lekowego „Leczenie chorych na klasycznego chłoniaka hodgkina (ICD-10: C81)”.

https://bipold.aotm.gov.pl/assets/files/rada/Porzadek_RP/2024/Porządek_obrad_RP_nr_24_w_dniu_04062024.pdf