Opublikowany: 27/05/2024

22. posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT.

AOTMIT.png

W dniu 23 maja 2024 r. odbyło się 22/24 posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMIT, którego porządek obrad obejmował przygotowanie opinii w sprawie zasadności umieszczenia poszczególnych produktów zwykazu TLI na liście technologii lekowych o wysokim poziomie innowacyjności przygotowywanej przez MZ:

1) Finlee (mezylan dabrafenibu) w skojarzeniu z trametynibem w leczeniu dzieci i młodzieży w wieku 1 roku i starszych z glejakiem o wysokim stopniu złośliwości (ang. high-grade glioma, HGG) z mutacją BRAF V600E, którzy otrzymali wcześniej przynajmniej jeden cykl leczenia radioterapią i (lub) chemioterapią,

2) Finlee (mezylan dabrafenibu) w skojarzeniu z trametynibem w leczeniu dzieci i młodzieży w wieku 1 roku i starszych z glejakiem o niskim stopniu złośliwości (ang. lowgrade glioma, LGG) z mutacją BRAF V600E, którzy wymagają terapii systemowej,

3) Loargys (pegzylarginaza) w leczeniu niedoboru arginazy-1 (ARG1-D), znanego również pod nazwą hiperargininemii, u osób dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku 2 lat i starszych,

4) Tibsovo (iwosydenib) w skojarzeniu z azacytydyną w leczeniu dorosłych pacjentów z nowo rozpoznaną ostrą białaczką szpikową (ang. acute amyeloid leukaemia, AML) z mutacją w genie kodującym dehydrogenazę izocytrynianu 1 (IDH1) R132, którzy nie są zakwalifikowani, aby otrzymać standardową chemioterapię indukcyjną.

https://bipold.aotm.gov.pl/assets/files/rada/Porzadek_RP/2024/Porządek_obrad_RP_nr_22_w_dniu_23052024.pdf