Opublikowany: 31/10/2023

Informacja NICE.

NICE- logo-short3.png

Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej Wielkiej Brytanii - NICE prowadzi publiczne konsultacje zaleceń stosowania preparatu lonkastuksymab tesiryny do leczenia chorych na nawrotowego lub opornego na leczenie chłoniaka rozlanego z dużych komórek B (DLBCL) i chłoniaka o wysokim stopniu złośliwości z komórek B (HGBCL) po dwóch lub więcej liniach leczenia.

https://www.nice.org.uk/guidance/indevelopment/gid-ta10831/consultation/html-content-5