Opublikowany: 02/07/2024

28. posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMIT.

AOTMIT.png

W dniu 1 lipca 2024 r. odbyło się 28/24 posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT, którego porządek obrad obejmował między innymi przygotowanie stanowiska w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego Zynlonta (loncastuximabum tesirini) w ramach programu lekowego B.12 „Leczenie chorych na chłoniaki B-komórkowe (ICD-10: C82, C83, C85)”.

https://bip.aotm.gov.pl/assets/files/rada/Porzadek_RP/2024/Porządek_obrad_RP_nr_28_w_dniu_01072024.pdf