Opublikowany: 28/06/2024

Nowe zalecenia ASTRO.

Aktualnosci_985x69018.png

Amerykańskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej - ASTRO opublikowało zaktualizowane zalecenia stosowania radioterapii u chorych na HPV-zależnego raka gardła.

https://www.astro.org/news-and-publications/news-and-media-center/news-releases/2024/astro-issues-clinical-guideline-on-radiation-therapy-for-patients-with-hpv-related-throat-cancer