Opublikowany: 06/11/2023

Informacja ESMO.

ESMO png.png

Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej - ESMO zwraca uwagę na kolejne prace przedstawione w trakcie Kongresu ESMO organizowanego w dniach 20-24 października 2023 r. w Madrycie:

  • W badaniu PSMAfore został osiągnięty pierwszoplanowy punkt końcowy – poprawa czasu wolnego od progresji radiograficznej (rPFS) po zastosowaniu 177Lu-PSMA-617 ukierunkowanego na PSMA (prostate-specific membrane antigen) w porównaniu do inhibitora ARPI (androgen receptor pathway inhibitor ARPI) u chorych na rozsianego opornego na kastrację raka gruczołu krokowego w trakcie progresji po wcześniejszej terapii ARPI.

https://dailyreporter.esmo.org/esmo-congress-2023/genitourinary-cancers/177lu-psma-617-improves-rpfs-in-taxane-naive-metastatic-castration-resistant-prostate-cancer

 

  • Wyniki badania TROPION-Lung01, pomimo stwierdzonej poprawy czasu wolnego od progresji wraz ze zmniejszoną toksycznością, w porównaniu do chemioterapii, po zastosowaniu koniugatu przeciwciało-lek (ADC) datopotamab derukstekan u wcześniej leczonych chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca, nie wpłyną na zmianę praktyki klinicznej.

https://dailyreporter.esmo.org/esmo-congress-2023/non-small-cell-lung-cancer/datopotamab-deruxtecan-met-the-pfs-endpoint-in-previously-treated-nsclc

 

  • U chorych na nieoperacyjnego lub rozsianego HR-dodatniego HER2-ujemnego raka piersi, u których po leczeniu chemioterapią podano koniugat ADC ukierunkowany na TROP2 stwierdzono istotną poprawę czasu wolnego od progresji w porównaniu do chemioterapii wybranej przez badacza – badanie TROPION-Breast01.

https://dailyreporter.esmo.org/esmo-congress-2023/breast-cancer/antibody-drug-conjugates-improve-outcomes-for-patients-with-inoperable-or-metastatic-breast-cancer